Daghemmet Staffan

Daghem, Förskola

Daghem och förskola

Trastvägen 20
PB 78311, 00099 Helsingfors stad
00780 Helsingfors

Leena Kiukas-Tammisto
09-310 72 925
050-301 16 32
pk.staffan@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-staffan