Daghemmet Strandboden

Daghem

Bramgränden 3
PB 98312, 00099 Helsingfors stad
00980 Helsingfors

Kristina Moisio
09-310 28 820
050-341 66 36
pk.strandboden@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-strandboden