Daghemmet Tärnan

Daghem

Sjöallén 7
PB 20310, 00099 Helsingfors stad
00200 Helsingfors

Marianne Öhman
09-310 73 546
050-341 66 35
pk.tarnan@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-tarnan