Degerö lågstadieskola

Grundläggande utbildning 1-6

Borgbyggarvägen 16
PB 3055, 00099 Helsingfors stad
00810 Helsingfors

Anders Rosenqvist
09-3108 2670
anders.rosenqvist@hel.fi
http://www.hel.fi/hki/del/sv/Etusivu