Drumsö lågstadieskola

Förskola, Grundläggande utbildning 1-6

Tallbergsallén 12
PB 3056, 00099 Helsingfors stad
00200 Helsingfors

Ronnie Rehn, Anna-Maria Rosenqvist
050-593 09 39
ronnie.rehn@hel.fi
http://www.drl.edu.hel.fi