Gruppfamiljedaghemmet Bystugan

Daghem

Gruppfamiljedaghem

Sandkullavägen 16 B
PB 70310, 00099 Helsingfors stad
00700 Helsingfors

Leena Kiukas-Tammisto
09 310 58644 / 050 3011024
rpph.bystugan@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-bystugan