Gymnasiet Lärkan

Gymnasium

Stormyrvägen 22
PB 3057, 00099 Helsingfors stad
00320 Helsingfors

Magnus Westerlund
09-3108 6680
magnus.westerlund@hel.fi
http://www.larkan.edu.hel.fi