Haga eftis

Eftis

Folkhälsan Syd Ab

Stormyrvägen 22
00320 Helsingfors

Helena Pulkkinen
050-376 8196
050-409 0723
hagaeftis@folkhalsan.fi
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Eftis-fritids-lekis--klubbar/Eftis/activities/9418/