Haga lekis

Privat daghem

Haga Privata Svenska Barnträdgårds Garantiförening r.f.

Haga sportväg 5
00320 Helsingfors

Martina Neuvonen
044-083 3809
hagalekis@gmail.com
http://www.hagalekis.hemochskola.fi