Grundskolan Norsen

Grundläggande utbildning 1-9

Årskurserna 5-9

Unionsgatan 2, 00320 Helsingfors 
 

Cygnaeus-enheten, årskurserna 1-4

Sjömansgatan 9, 00120 Helsingfors
 

Kronohagen-enheten, årskurserna 1-4

Gengatan 7, 00170 Helsingfors

Unionsgatan 2
PB 3058, 00099 Helsingfors stad
00130 Helsingfors

Ann-Britt Bonns
09-310 86 564
Ann-Britt.Bonns@hel.fi
https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/grundskolan-norsen