Hoplaxskolan

Grundläggande utbildning 1-9

Solnavägen 18-20
PB 3064, 00099 Helsingfors stad
Helsingfors

Pia Silvander
09-3108 0952
040-336 0495
pia.silvander@hel.fi
http://www.hoplax.edu.hel.fi/