Kronohagens förskola

Förskola

Verkar läsåret 2014-2015 i samma utrymmen med Kronohagens lågstadie (Svante Olssons allé).

Gengatan 7
PB 3061, 00099 Helsingfors stad
00170 Helsingfors

Ann-Britt Aulén
09-3107 3073
050-3011627
kronohagen.forskola@hel.fi
http://www.hel.fi/hki/opev/sv/F_rskola/forskolor_i_svenska_daghem/fs_kronohagen_1