Lauttasaaren ala-aste

Språkbad

Grundläggande utbildning 1-6

Kvarnbergsvägen 3
PB 3105, 00099 Helsingfors stad
Helsingfors

Johanna Honkanen-Rihu
09-3108 2139
johanna.honkanen-rihu@hel.fi
http://www.hel.fi/hki/lauta/fi/Etusivu