Lauttasaaren yhteiskoulu

Språkbad

Grundläggande utbildning 7-9

Storsvängen 19
00200 Helsingfors

http://www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi/