Malmgårds förskola

Förskola

Kårböle lågstadieskola

Sorolavägen 2
PB 3062, 00099 Helsingfors stad
00420 Helsingfors

Cecilia Holmström
09-3104 4851
09-3107 3732
malmgard.forskola@hel.fi
http://www.hel.fi/hki/opev/sv/F_rskola/forskolor_i_svenska_daghem/dh_malmgard_1