Månsas lågstadieskolas förskola

Förskola

Aspdungevägen 5
PB 3066, 00099 Helsingfors stad
00630 Helsingfors

Annika Aschan
09-3108 1729
040-334 0316
annika.aschan@edu.hel.fi
http://www.mal.edu.hel.fi