Månsas lågstadieskola

Grundläggande utbildning 1-6

Aspdungevägen 5
PB 3066, 00099 Helsingfors stad
00630 Helsingfors

Heidi Purho
040-536 4397
heidi.purho@hel.fi
http://www.mal.edu.hel.fi