Marias Asyl

Privat daghem

Stiftelsen Sedmigradsky

Daghem och förskola

Stora Robertsgatan 11 B
00120 Helsingfors

Nora Karlsson
045 8620 616
mariasasyl@sedmigradsky.fi
http://www.sedmigradsky.fi/daghem/marias-asyl/