Meilahden yläaste

Språkbad

Grundläggande utbildning 7-9

Granvägen 12
PB 3207, 00099 Helsingfors stad
00270 Helsingfors

Riitta Erkinjuntti
09-3108 4388
040-334 9052
riitta.erkinjuntti@edu.hel.fi
http://www.hel.fi/hki/meikku/fi/Etusivu