Munksnäs förskola

Förskola

Locklaisvägen 9 A
PB 3065, 00099 Helsingfors stad
00330 Helsingfors

Nina Hintze
040-334 9079
nina.hintze@edu.hel.fi
http://www.muls.edu.hel.fi