Munksnäs småbarnsskola

Privat daghem

Stiftelsen Sedmigradsky

Grundvägen 39
00330 Helsingfors

Catja Correa
040-406 5203
050-566 2616
munksnas@sedmigradsky.fi
http://www.sedmigradsky.fi/daghem/munksnas-smabarnsskola/