Päiväkoti Rouihuvuori / Språkbadsgruppen Lumme

Språkbad

Språkbadsgrupp

Daghem och förskola

Bergtrollsvägen 1
PB 82958, 00099 Helsingfors stad
00820 Helsingfors

Niina Eloranta
09-3105 6461
pk.roihuvuori@hel.fi
http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/P_iv_kotihoito/P_iv_koti+Roihuvuori