Daghemmet Pilten

Daghem, Förskola

Daghem och förskola

Urfjällsstigen 6
PB 84360, 00099 Helsingfors stad
00840 Helsingfors

Dan Engström
09-310 73 320
050-512 50 95
pk.pilten@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-pilten