Seurakuntaopisto Kredu, Helsingfors

Andra stadiets yrkesutbildning

  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - samtliga tre kompetensområden
  • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - samtliga fem kompetensområden
  • Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
  • Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice - två kompetensområden

Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

Utbildningschef Marianne Asplund
044-768 4428
marianne.asplund@kredu.fi
http://www.seurakuntaopisto.fi/utbildningar/