Specialdaghemmet Plommonet

Privat daghem

Madetojagränden 5
00720 Helsingfors

Monica Riippa-Petrov
050-526 2773
monica@plommonet.fi
http://www.plommonet.fi/