Språkbadet Sälen

Språkbad

Språkbadsdaghem

Smedjeviksvägen 10 C
00200 Helsingfors

Marja Rönneberg
09-621 6201
040-826 8744
salen@salen.fi
www.salen.fi