Staffansby lågstadieskola

Grundläggande utbildning 1-6

Trastvägen 20
PB 3069, 00099 Helsingfors stad
00780 Helsingfors

Clara Lindqvist
09-3108 2561
050-3600795
clara.lindqvist@hel.fi
http://www.staffan.edu.hel.fi