Tölö daghem

Privat daghem

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Stenbäcksgatan 7 B
00250 Helsingfors

Heidi Höckert-Palin
050-570 8010
daghemtolo.forest@bvif.fi
http://bvif.fi/sv/omoss/smabarnspedagogik/daghem/tolodh/