Tölö daghem

Privat daghem

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Stenbäcksgatan 7 B
00250 Helsingfors

0504336143
tolo.daghem@bvif.fi
https://bvif.fi/sv/omoss/smabarnspedagogik/daghem_helsingfors/