Tölö gymnasium

Gymnasium

Allmän gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning med specialisering i humanekologi, bildkonst eller musik
Gymnasieutbildning för vuxna

Sandelsgatan 3
PB 3059, 00099 Helsingfors stad
00260 Helsingfors

Marina Sjöholm
09-3108 6579
marina.sjoholm@hel.fi
https://www.hel.fi/tolog/sv