Toppans förskola

Förskola

Stenbäcksgatan 14
PB 3070, 00099 Helsingfors stad
00250 Helsingfors

Nina Liljeros
09-3106 4583
09-3108 4371
toppan.forskola@hel.fi
http://www.hel.fi/hki/opev/sv/F_rskola/forskolor_i_svenska_daghem/dh_bertha_maria_1