Toppans förskola

Förskola

Stenbäcksgatan 14
PB 3070, 00099 Helsingfors stad
00250 Helsingfors

Nina Liljeros
09-310 64583
040-334 1 942
toppan.forskola@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/kontakt/sok-verksamhetsstallen/toimipistekuvaus?id=424