Toppans eftis

Eftis

Folkhälsan Syd Ab

Stenbäcksgatan 14
PB 3070, 00099 Helsingfors stad
00250 Helsingfors

Helena Pulkkinen
050-376 8196
050-409 0281
toppanseftis@folkhalsan.fi
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Eftis-fritids-lekis--klubbar/Eftis/activities/9415/