Zacharias Topeliusskolan

Grundläggande utbildning 1-9

Grundläggande utbildning åk 1-6

Särskilt stöd och smågruppsundervisning förskola och åk 1-9

Stenbäcksgatan 14
PB 3070, 00099 Helsingfors stad
00260 Helsingfors

Carita Glasgow
09-3108 6596
carita.glasgow@edu.hel.fi
http://www.toppan.edu.hel.fi