Degerby daghem och förskola

Daghem, Förskola

Degerbyvägen 106
10160 Degerby

Marika Gröhn
(09) 2951 5240
marika.grohn@inga.fi
http://www.inga.fi/dagvard_och_utbildning/dagvard/dagvardsalternativ/degerby/