Degerby skola och förskola

Grundläggande utbildning 1-6

Degerbyv. 106
10160 Degerby

Magnus Ljungqvist
09-29515230
magnus.ljungqvist@inga.fi
http://www.inga.fi/dagvard_och_utbildning/utbildning/grundskolor_i_inga/degerbyskola/