Kyrkfjärdens skola och förskola

Förskola, Grundläggande utbildning 1-6, Eftis

Museivägen 7
10210 Ingå

Jessika Elfving
050-4407258
jessika.elfving@inga.fi
http://www.inga.fi/sv/service/smabarnspedagogik_och_utbildning/utbildning/kyrkfjardens_skola