Grundläggande utbildning 1-6

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479
e-post: jan.levander@jakobstad.fi

Grundläggande utbildning 1-9

Eftis

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479
e-post: jan.levander@jakobstad.fi
Administrativ sekreterare
Mona Fagerudd, tfn 06-786 3477
e-post: mona.fagerudd@jakobstad.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479
e-post: jan.levander@jakobstad.fi

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning