Bonäs eftis, Församlingsstugan

Eftis

Jakobstads svenska församling

Västra Ringvägen 2
68620 Jakobstad

Anna-Lena Lönnqvist
040-868 6897
anna-lena.lonnqvist@evl.fi