Bonäs eftis, Prästgården

Eftis

Jakobstads svenska församling

Västra ringvägen 2
68620 Jakobstad

Anna-Lena Lönnqvist
040-3100 419
040-868 7178
anna-lena.lonnqvist@evl.fi