Eftis Mini

Eftis

Jakobstads svenska församling

Tingshusgatan 29
68600 Jakobstad

Anna-Lena Lönnqvist
040-310 0419
040-868 7172
anna-lena.lonnqvist@evl.fi