Folkhälsans Fritids på Östanlid

Eftis

Folkhälsan

Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad

Claire Witick-Mäkelä
050-405 4140
claire.witick-makela@folkhalsan.fi
http://www.folkhalsan.fi/Web/Apps/Activities/Activity.aspx?id=6133&item=26078&originPage=15957