Folkhälsans Fritids på Östanlid

Eftis

Folkhälsan Välfärd Ab

Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad

Claire Witick-Mäkelä
050-405 4140
claire.witick-makela@folkhalsan.fi
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/eftis/fritids-pa-ostanlid/