Jakobstadsnejdens musikinstitut

Musikläroinrättning

Storgatan 9
68600 Jakobstad

Bo-Anders Sandström
06-786 3694
044-365 9292
bo-anders.sandstrom@jakobstad.fi
http://www.jakobstad.fi/jbst/html/759.shtml?t=347,265,1