Kyrkostrands skola

Förskola, Grundläggande utbildning 1-9

Särskilt stöd och smågruppsundervisning

Bagarnäsvägen 32
68600 Jakobstad

06-786 3539
044-785 1356
kyrkostrandsskola@edu.jakobstad.fi
https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/utbildning/svensksprakiga-skolor/kyrkostrands-jungmans-skola-0-9