Kyrkostrands skolas eftis

Eftis

Bagarnäsvägen 32
68600 Jakobstad

Siw Leander-Nygård
044-785 1341
siw.leander-nyard@edu.jakobstad.fi
https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/utbildning/morgon-och-eftermiddagsverksamhet