Östanlid daghem Tallbo

Privat daghem

Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad

Lena Kuhlberg
06-724 3333
lena.tallbodaghem@multi.fi
https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/barndagvard/privat-dagvard