Permo daghem

Daghem

Tvåspråkigt

Permovägen 26
68600 Jakobstad

hanna.abacka-asplund@edu.jakobstad.fi