Språkbadsdaghem/Kielikylpypäiväkoti

Daghem, Språkbad

2 grupper badar på finska och 1 på svenska

Kyrkostrandsgatan 16
68600 Jakobstad

Anne Hanstén
050-785 1416
anne.hansten@jakobstad.fi