Västermalm daghem

Daghem

Tvåspråkigt

Pörkenäsgatan 5
68620 Jakobstad

Kerstin Granroth
050-351 4613
kerstin.granroth@jakobstad.fi