Vestanlidgårdens eftis

Eftis

Jakobstads svenska församling

Bojvägen 14
68620 Jakobstad

Anna-Lena Lönnqvist
Grupp Bojen 040-8687178
Grupp Fyren 040-8686897
anna-lena.lonnqvist@evl.fi