Yrkesakademin i Österbotten, enheten Köpmansgatan

Andra stadiets yrkesutbildning

Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

06-324 2000
http://www.yrkesakademin.fi