Tvåspråkigt

Daghem

Direktör för småbarnspedagogik
Kai Kytölaakso, tfn 044-780 9356
e-post: kai.kytolaakso@kokkola.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Skoldirektör Per-Olof Nyström
tfn 044-780 9258
e-post: per-olof.nystrom@kokkola.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Skoldirektör Per-Olof Nyström
tfn 044-780 9258
e-post: per-olof.nystrom@kokkola.fi

Förberedande undervisning